Kde se můžeme potkat?

Setkání

Smysluplné rozhovory

Jsi někdy unavený/á z konverzace o stejných věcech se stejnými lidmi? Zajímalo by tě, co se stane, když se sejde skupina cizích lidí a začnou se bavit rovnou o věcech, které jdou do hloubky? Přijď to zjistit.

Workshop

Komunikací k porozumění

Jak komunikovat tak, abychom dokázali dovedně budovat, rozvíjet a posilovat blízké vztahy, budovali důvěru, otevřenost a zároveň v nich mohli být každý sám sebou? O tom si budeme povídat a hlavně prakticky zkoušet na tomto workshopu.

Pobytová akce

Podzim v nás

O tomto víkendu si chceme hrát s protiklady, zažívat sami sebe na hranách polarit a věnovat vědomý prostor postupnému uzavírání zkušeností z roku 2022. Spolu i o samotě, klidně i intenzivně, hravě i navážno, v útulné roubence uprostřed krásné Vysočiny.

Pobytová akce

Cesta do nového roku

“Přechodový rituál”, který nás hladce, jemně a vědomě přepraví z roku 2022 do nového roku 2023. Tato 5denní akce má tři fáze: čeká nás reflexe, zastavení a vize. Důležitým bodem celého setkání bude i potní chýše v pomyslném “středu” celé akce.