KOMUNIKACÍ K  POROZUMĚNÍ

BRNO • 15.6.2024 

Blízké vztahy s lidmi tvoří jeden z nejdůležitějších pilířů našich životů, ovlivňující naši spokojenost, pocit štěstí, ale mají i významný vliv na naše zdraví. Jak vztahy budovat a rozvíjet je se ve škole neučí a tak, v dobré víře, napodobujeme věci, které vidíme v rodinách a často tak nevědomě opakujeme věci, které nefungují.

Jak komunikovat tak, abychom dokázali dovedně budovat, rozvíjet a posilovat blízké vztahy, budovali důvěru, otevřenost a zároveň v nich mohli být každý sám sebou?

O tom si budeme povídat a hlavně prakticky zkoušet na tomto workshopu.

CO NÁS ČEKÁ?

UMĚNÍ VYJÁDŘIT SVÉ PROŽÍVÁNÍ

Cokoliv se v nás odehrává je důležité a ovlivňuje naše chování. Někdy můžeme stejnou situaci vnímat úplně jinak, než ostatní a ani si to neuvědomovat. A právě dovednost popsat pochopitelně ostatním naše prožívání budeme také trénovat.

NASLOUCHÁNÍ A EMPATIE

Správné naslouchání a zájem o druhé je klíčem k příběhům ostatních lidí. Řekneme si, jak se vcítit do druhých, vyjádřit pochopení a pomoci jim se sdílením svých osobních příběhů.

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ A PRÁCE S EMOCEMI

Konflikty jsou nevyhnutelnou součástí všech blízkých vztahů a mohou nám pomoci druhé lépe poznat. Vyzkoušíme si, jak ke konfliktům (a s nimi spojenými emocemi) přistupovat, aby byly pro náš vztah prospěšné a ne destruktivní.

HLUBŠÍ ROZHOVORY

Komunikace se často stala pouze výměnou praktických informací, proto si vyzkoušíme  pár tipů, jak do svých rozhvorů dostat i témata, na která nám často nezbývá čas a která nám pomohou lépe se navzájem poznat.

Kurz je pro tebe vhodný, pokud chceš:

  • lépe poznat své blízké a přátele
  • rozvíjet se v navazování blízkých vztahů
  • umět vyjadřovat své prožívání a emoce, tak aby ti mohli druzí lépe porozumět
  • zdokonalit se v umění naslouchat a rozvíjet empatii
  • lépe přistupovat ke konfliktům a rozvíjet svou schopnost práce s emocemi
  • rozvíjet svou schopnost lépe se ptát a dovedně rozvíjet konverzaci
  • přinést do svých rozhovorů hlubší témata, díky kterým se lépe vzájemně s ostatními poznáte

JAK BUDE WORKSHOP PROBÍHAT?

Přeji si, aby byl kurz hlavně praktický. Nečekejte žádné “zázračné” techniky,  budeme se zabývat hlavně principy, které mohou napomoci k rozvinutí blízkých vztahů a velikou část workshopu budeme věnovat tomu, abychom nabité znalosti vyzkoušeli především prakticky, což nám pomůže zvýšit pravděpodobnost, že si je převezmeme do našich běžných životů.

Kurz bude probíhat v bezpečné a přátelské atmosféře, kdy bude věnován prostor na sdílení vašich konkrétních situací. Budeme se učit novým věcem a s lehkostí je zkoušet aplikovat. Vytvoříme si laboratoř, kde dělat “chyby” je povoleno a dokonce vítáno.

KDO KURZ POVEDE?

VÍTEK NOVOTNÝ

“Naplňuje mě vytvářet prostor, kde se lidé mohou opravdově potkávat s ostatními, ale i sami se sebou.”

Pracuji jako terapeut v organizaci zabývající se domácím násilím. Od malička mě baví poslouchat příběhy. V roce 2017 jsem založil projekt Smysluplné rozhovory, jehož vizí je vracet více hloubky do našich konverzací, vztahů i životů. Našimi setkáními prošlo už přes 2.000 lidí a další se přidávají.

Považuji se za věčného studenta. V současné době jsme frekventantem integrativního terapeutického výcviku, v minulosti jsem absolvoval výcviky v koučování a vzdělávání dospělých. Také spolupracuji s Prazdninovou školo Lipnice. Nezanedbávám ale ani tělesnou a duševní složku. Závodně jsem hrál hokej, nohejbal až mi v 15ti letech přišly do cesty bojové sporty, skrze které jsem se dostal k meditacím, dechovým technikám, joze i práci s myslí. Moc rád trávím také čas v přírodě s krosnou na zádech.

Těším se na setkání!

PŘIHLÁŠKA A PODROBNOSTI

TERMÍN WORKSHOPU:
sobota 15.6.2024
10:00 – 17:30

MÍSTO KONÁNÍ WORKSHOPU
Brno – střed (bude upřesněno přihlášeným)

CENA:
1.300 Kč

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ:
10

CO O KURZU ŘÍKAJÍ JEHO ÚČASTNÍCI?

Pavol H.

Byl to moc fajn kurz, kde se dá načerpat inspirace k tématu. Já sám jsem zažil pár “aha” momentů. Teď už “jen” zakomponovat znalosti do každodeního života.

Kde se ještě můžeme potkat?

Setkání

Smysluplné rozhovory

Jsi někdy unavený/á z konverzace o stejných věcech se stejnými lidmi? Zajímalo by tě, co se stane, když se sejde skupina cizích lidí a začnou se bavit rovnou o věcech, které jdou do hloubky? Přijď to zjistit.

Sledujte náš newsletter