(individuální setkání)

HLEDÁNÍ ODPOVĚDÍ

POD POVRCHEM

Jmenuji se Vítek a otázky mě provázejí celým mým životem. Staly se jeho nedílnou součástí a myslím, že klást si správné otázky a snažit se hledat na ně upřímné a opravdové odpovědi je velmi důležité k dosažení dlouhodobé spokojenosti, ujasnění a následování své vlastní cesty a především k tomu, zůstat věrný sám/sama sobě.

Proto bych rád nabídl svůj čas, zkušenosti a plnou pozornost všem, kteří o to budou mít zájem. Kladení otázek a dialog je pro mě řemeslem, kterému jsem se rozhodl věnovat a zlepšovat se v něm. Já sám rád přemýšlím v povídání s ostatními, kdy mám příležitost říci věci nahlas a rozvíjet své prožívání v interakci s druhým člověkem. Někdy totiž mohou v našich slovech jiní lidé slyšet důležité věci, které mi neslyšíme.

"Pták letí ve výši, stín jeho tak
po zemi kvapí, jak letící pták.
Hlupák chce ulovit stín - běh a spěch -
žene se, že mu až dochází dech.
Nevěda, že jen pouhý klam ho láká,
neznaje, kde je skutečný zjev ptáka,
do stínu střelil, jak byl by to pták
a jeho toulec prázdný zůstal pak.
Toulec života vyprázdnil - přestal žít,
zahubil ho běh, když stín chtěl ulovit."

- RUMI

LIDÉ MĚ OSLOVUJÍ NAPŘÍKLAD S TÉMATY JAKO:

  • porozumní emocím spojeným s prožíváním různých situací

 

  • nahrazení nevyhovujících vzorců chování za užitečnější

 

  • pomocí odhalit a vyřešit vnitřní konflikt

 

  • porovnání si životních hodnot a priorit

 

  • vrácení klidu, harmonie a rovnováhy do života

 

  • porovnání si myšlenek souvisejících s životní křižovatkou

 

  • a další….

 

PODROBNOSTI O SETKÁNÍ

Pracuji jako terapeut, jsem frekventantem integrativního terapeutického výcviku, ale nechci našemu setkání dávat nálepku, ani přesný postup. Vždy se snažím vnímat každého člověka individuálně a podle toho setkání vést. Dialog mezi dvěma lidmi je pro mě královská disciplína a řemeslo, které chci pěstovat a ve kterém se chci rozvíjet. Můj záměr je nechat vyvstat otázky z naslouchání vašeho příběhu. Co mohu, je nabídnout vám svou plnou pozornost, naslouchání, zkušenosti s různými terapeutickými metodami a z vyslechnutých tisíců příběhů, kdy se snažím rozvíjet schopnost slyšet a klást otázky, které hloubí.

MÍSTO

Můžeme se setkat osobně (Brno), případně on-line

ČETNOST

domluvíme individuálně. Doporučuji se setkávat cca. jednou za 14 dní.

CENA

Rád bych, aby setkání bylo dostupné všem, kdo o něj mají zájem, proto nechám odměnu na vašich aktuálních možnostech.

VÍCE O MNĚ

VÍTEK NOVOTNÝ

“Naplňuje mě vytvářet prostor, kde se lidé mohou opravdově potkávat s ostatními, ale i sami se sebou.”

Od malička mě baví poslouchat příběhy. Nyní pracuji jako terapeut v oblasti domácího násilí. V roce 2017 jsem založil projekt Smysluplné rozhovory, jehož vizí je vracet více hloubky do našich konverzací, vztahů i životů. Našimi setkáními prošlo už přes 2.000 lidí a další se přidávají. Považuji se za věčného studenta. V současné době jsme frekventantem integrativního terapeutického výcviku, v minulosti jsem absolvoval výcviky v koučování a vzdělávání dospělých. Také spolupracuji s Prazdninovou školo Lipnice. Nezanedbávám ale ani tělesnou a duševní složku. Závodně jsem hrál hokej, nohejbal až mi v 15ti letech přišly do cesty bojové sporty, skrze které jsem se dostal k meditacím, dechovým technikám, joze i práci s myslí. Moc rád trávím také čas v přírodě s krosnou na zádech.

Kde se ještě můžeme potkat?

Setkání

Smysluplné rozhovory

Jsi někdy unavený/á z konverzace o stejných věcech se stejnými lidmi? Zajímalo by tě, co se stane, když se sejde skupina cizích lidí a začnou se bavit rovnou o věcech, které jdou do hloubky? Přijď to zjistit.

Workshop

Komunikací k porozumění

Jak komunikovat tak, abychom dokázali dovedně budovat, rozvíjet a posilovat blízké vztahy, budovali důvěru, otevřenost a zároveň v nich mohli být každý sám sebou? O tom si budeme povídat a hlavně prakticky zkoušet na tomto workshopu.

Sledujte náš newsletter